Neem contact op

  Please leave this field empty.

  Meer weten over robotisering óf benieuwd naar een concrete aanpak?
  Neemt u dan contact met ons op, en wees gerust, het is een van onze medewerkers die u te woord zal staan.

  Uw naam *

  Uw e-mail *

  Onderwerp

  Uw bericht

Contact

Disclaimer

Bluepond (Kamer van Koophandel: 30208610), verleent u hierbij toegang tot www.bluepond.nl (hierna “de Website” genoemd) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Bluepond behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een, als zodanig aangeduide, offerte van Bluepond.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te dupliceren voor eigen doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluepond. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid

Bluepond spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling aan bezoeker.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan bezoeker nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij Bluepond.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bluepond, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Neem contact op

Please leave this field empty.

Meer weten over robotisering óf benieuwd naar een concrete aanpak?
Neemt u dan contact met ons op, en wees gerust, het is een van onze medewerkers die u te woord zal staan.

Uw naam *

Uw e-mail *

Onderwerp

Uw bericht